គណនេយ្យករ 178 views

Job Expired

Job Description

 •  Maintain day-to-day control of all accounting systems to ensure the complete and accurate processing of financial data in accordance with internal procedures.
 •  Maintain reliable and accurate accounting records for the company and produce management accounts as necessary to facilitate the effective management of the company.
 • Produce regular reports of income and expenditure.
 • Monitor the budget
 • Maintain accurate financial records, including data input to the accounting system.
 • Maintain ledgers as required.
 • Prepare monthly financial report to produce timely and accurate management information.
Job Requirements

 • រូបសម្បតិ្តសមរម្យ
 • មានសេចក្តីក្លាហាន ឈ្លាសវៃ ច្នៃប្រឌិតនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ត្រៀមលក្ខណះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ
 • សញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ និស្សិតមហាវិទ្យាល័យឬបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ
 • មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស (សរសេរ និយាយ​ អាន និងស្តាប់បាន)
 • ចំណេះដឹងមូលដ្ធានផ្នែកកុំព្យូទ័រ (Microsoft Word Excel)
 • មានបទពិសោធន៏ផ្នែកគណនេយ្យ
 • អាចធ្វើការងារជាក្រុមនិងផ្តល់លទ្ធផលតាមពេលវាលាកំណត់បាន
 • ធ្ចើការ៨ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃនិង៦ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៏

  *** អត្ថប្រយោជន៏់

 • បៀវត្សន៏ប្រចាំខែពី២៥០ដុល្លារទៅ៣០០ ដុល្លារនិងកំរៃជើងសារ(Commission) ដែលបានពីការលក់ផលិតផល
 • ទទួលបាននូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញលក់បន្ថែម
 • ក្រុមហ៊ុនមានរថយន្តសម្រាប់អ្នកលក់ចុះទីផ្សារ

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat