ជំនួយការចុងភៅ Sous Chef33 views

Benefits

  • ទទួលបានប្រាក់ខែគោលពី $180 – $200
  • ទទួលបានថ្លៃសាំង និង ថ្លៃអាហារ បន្ថែម $40 ក្នុងមួយខែ

Job Requirements

ហាងកាហ្វេរៀលហោស៍ ត្រូវការ ជំនួយការចុងភៅ ចំនួន ១នាក់

  • ត្រូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងចង្ក្រានបាយ និង ធ្លាប់ធ្វើជាកូនកាំបិត
  • មានភាពឧស្សាហ៍ ព្យាយាម អត់ធ្មត់ និងស្មោះត្រង់
  • គោរពពេលវេលា រួសរាយរាក់ទាក់​
  • ធ្វើការចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹក ដល់ 6:30 ល្ងាច

How To Apply

Address
Phnom Penh , Borey Piphub Thmey 2, Street Prey Sor, Phnom Penh, Cambodia
tel:070264747
[email protected]

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Category Catering/Restaurant
  • Location Phnom Penh
  • Full Address Phnom Penh , Borey Piphub Thmey 2, Street Prey Sor, Phnom Penh, Cambodia.
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code