ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក កុំព្យូទ័រ និង ផ្នែកផ្សេងជាច្រើនទៀត 269 views

Job Expired

Job Description

-ទទួលខុសត្រូវលើការជួសជុលកុំព្យូទ័រ

 • Set up កម្មវិធីក្នុងកុំព្យូទ័រ
 • ភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនព្រីនជាមួយកុំព្យូទ័រ
 • ចេះបង្កើត អ៊ីម៉ែល តេឡេក្រាម

Benefits

 • ទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យ
 • ទទួលបានប្រាក់ខែទី១៣
 • ឧបត្ថម្ភសាំងសំរាប់ធ្វើដំណើរ

Job Requirements

 1. មានអាយុចាប់ពី ២៥ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ
 2. មានការតស៊ូ ព្យាយាមលើការងារ និង ស្មោះត្រង់
 3. មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
 4. មានការទទួលខុសត្រូវលើការងារ
 5. កន្លែងធ្វើការនៅភ្នំពេញ ផ្លូវ២០០៤

How To Apply

How candidate can apply for your job. You can leave your contact information to receive hard copy application or any detailed guide for application.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 6 Jobs
 • Category Others
 • Location Phnom Penh
 • Full Address #93-95, St 217 Monireth, Sangkat Phsar Derm Kor, Khan Tuol Kok, Phnom Penh

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat