បុគ្គលិកប្រមូលលុយ និងឯកសារ 146 views

Job Expired

Job Description

 • ធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់អតិថិជន
 • ធ្វើដំណើរទៅប្រមូលលុយទៅតាម ទីតាំងដែលក្រុមការងាររៀបចំ
 • ធ្វើការទំលាក់ឯកសារឲ្យបានទាន់ពេល
 • ធ្វើការរាយការណ៍មកកាន់ប្រធានផ្នែក រាល់ប្រតិបត្តិការណ៍ប្រមូលលុយ

Job Requirements

 • មានមធ្យបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន
 • មានភាពស្មោះត្រង់​ និងអត់ធ្មត់នឹងការងារ
 • គោរពពេលវេលា
 • មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • មាន​ ឫគ្មានបទពិសោធន៍
 • អាចប្រើភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ

How To Apply

 • Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream
 • If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • Category Sales
 • Location Phnom Penh
 • Full Address No 3. Street 2004 Phum Trapeang Chhuk, Sangkat Tuek Thla Khan Sen Sok, 120801 Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code