បុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ចូន 37 views

Job Expired

Job Description

– បុគ្គលិកត្រូវដឹកជញ្ចូនទំនិញទៅតាមទីតាំងនីមួយៗដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន
– មិនទាមទាអោយបេក្ខជនមានបទពិសោធន៏ការងារនោះទេ
– មិនតម្រូវអោយបុគ្គលិកមានម៉ូតូខ្លួនឯងនោះទេ (បុគ្គលិកនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុន)
– ម៉ោងបំពេញការងារ 7:30ព្រឹក-5:30ល្ងោច សម្រាកម៉ោង 12:00រសៀល-1:00-រសៀល ធ្វើការពីថ្ងៃចន្ទ័-សៅរ៍ នឹងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិតាមប្រតិទិនរបស់ក្រសួងដែលបានកំណត់
* ប្រសិនបើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍និងចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំតាមរយៈ
-​ លេខទូរស្ទព័៖ 096 ​44 30 ​503(Telegram)/078 888​197
– អ៊ីម៉ែល៖ [email protected]

 

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 5 Jobs
  • Category IT, Technician/Maintenance
  • Location Phnom Penh
  • Full Address Olympia Building Unit S5-12 & S5-12A, Street 161, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat