បុគ្គលិកផ្នែកដឹងជញ្ជូន (ម៉ូតូកង់បី) 37 views

តម្រូវការ៖

 • ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈទៅតាមទីតាំងហាង តាមតម្រូវការហាង
 • ជួយការងារផ្សេងៗដែលអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវការ

ជំនាញ៖

 • បេក្ខ​ជនត្រូវ​មានអាយុ​ ១៨ ​ឆ្នាំឡើង​ទៅ ។
 • បេក្ខជន​ត្រូវ​មាន​សញ្ញាប័ត្រ​ទី​១២ (​ចេះ​កុំព្យូទ័រ​ អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​ Word & Excel រឹតតែប្រសើរ)
 • បេក្ខ​ជនត្រូវមា​នសុខភា​ពល្អ។
 • បេក្ខជន​ត្រូវចេះ​សរសេរ​ និងអាន​ភាសាខ្មែរ​
 • ត្រូវមាន​ទំនាក់ទំនង​ល្អជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ មិត្តរួមការងា​រ​​ និងអតិថិជន​ ។
 • ត្រូវមាន​ការទទួលខុស​ត្រូវខ្ពស់​ចំពោះការងារ​ ។
 • អាច​សម្រប​សម្រួល​ និងដោះ​ស្រាយបញ្ហា​ទាំងឡាយ​ដែលកើត​ឡើងជា​មួយអតិថិជន​ ។
 • ត្រូវមានភាព​ស្មោះត្រង់​ អំណត់​ និងព្យាយាម​ចំពោះការងារ​ ។

How To Apply

អត្ថប្រយោជន៍​ដែល​ទទួល​បាន​៖

 • ទទួល​បាន​នូវ​ប្រាក់​បៀ​វត្យរ៍តាម​ទី​ផ្សារ​ប្រកួតប្រជែង​ ។
 • មាន​ឳកាស​ឡើង​ប្រាក់​បៀ​វត្យរ៍តាម​សមត្ថភាព​ការងារ​ និង​បទ​ពិសោធ​ន៏​ ។
 • ទទួល​បាន​ប្រាក់​លើកទឹកចិត្ត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ (ប្រាក់ខែ​ទី​១៣) ចំពោះ​បុគ្គលិក​ដែល​បាន​បម្រើ​ការងារ​ចាប់ពី​១ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ​ ។
 • ទទួល​បានការ​ធានា​គ្រោះថ្នាក់​ ២៤ម៉ោង​
 • ឳកាស​ក្នុង​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ជំនាញ​បន្ត​ និង​អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេង​ៗទៀត​ ។

***ចំណាំ បេក្ខជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវិឌ-19 មានអាទិភាព

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 6 Jobs
 • Category Catering/Restaurant
 • Location Phnom Penh
 • Full Address 116 (4th Floor) St. 360, Sangkat Tuol Svay Prey 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12308

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat