បុគ្គលិកផ្នែកលក់/Sales81 views

Job Expired

Job Description

 • ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីនៅក្នុងតំបន់ ដែលក្រុមហ៊ុនបានបែងចែកអោយ
 • ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន- ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន​ និងប្រមូលលុយ
 • ណែនាំពីផលិតផលថ្មី និងកម្មវិធីពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់អតិថិជន
 • រៀបចំផលិតផលអោយបានស្អាត និងពិនិត្យកាលបរិច្ឆេករបស់ទំនិញ
 • ធ្វើរបាយការណ៏ រឺទិន្នន័យពីគូរប្រកួតប្រជែង
 • ធ្វើរបាយការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៏ និងប្រចាំខែ អោយប្រធានផ្នែកលក់

Job Requirements

 • បុគ្គលិកទាំងពីរភេទ
 • អាចអានភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
 • មានភាពស្មោះត្រង់ ក្លាហាន និងគោរពពេលវេលា
 • មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
 • មានភាពអំណត់ និងទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារខ្ពស់

How To Apply

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 2 Jobs
 • Category Marketing, Sales
 • Location Phnom Penh
 • Full Address #4A, Street #265. Sangkat Tek Laak II. Khan Toul Kok. Phnom Penh. Cambodia
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code