បុគ្គលិក​ផ្នែកគាំទ្រ​គណនេ​យ្យសា​ខា (1 Position) 406 views

Job Expired

Job Description

 • ធ្វើការ​ត្រួត​ពិនិត្យឯក​សារគ​ណនេយ្យ​ហិរ​ញ្ញវត្ថុរ​បស់សា​ខា និងការិ​យាល័​យក​ណ្តាល ​ធានាឱ្យបា​ននូវភាព​ត្រឹមត្រូវ ​និងទា​ន់ពេ​លវេលា​ ។
 • ធ្វើកា​រត្រួតពិ​និត្យរាល់​ប្រតិ​បត្តិកា​រប្រចាំថ្ងៃរ​បស់គណនេ​យ្យករ​សាខា ​ធានាឱ្យបាន​នូវភា​ពត្រឹមត្រូវ ​និងទាន់​ពេលវេលា ។​
 • ធ្វើ​ការចុះបញ្ជី​ចំណូល-​ចំណាយរ​បស់សាខា ។​
 • ធ្វើការ​កែតម្រូវ​ប្រតិបត្តិ​ការដែល​មានកំហុស ​។
 • ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ការងារ​នៅតា​មសាខា​ និងពង្រឹង​សមត្ថភាព​បុគ្គលិកគ​ណនេយ្យ​ករសាខា ។
 • ធ្វើការ​សម្រប​សម្រួល​នូវរាល់ដំ​ណើការ​ប្រើប្រាស់ ​ប្រព័ន្ធ​គណនេយ្យ​ របស់ក្រុម​ហ៊ុនទាំង​មូលឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ ​និងមាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាពខ្ពស់​បំផុត ។

Job Requirements

 • សិក្សា​បរិញ្ញា​បត្រ ​គណនេ​យ្យ ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ​និងធ​នាគារ ​និងសញ្ញាប​ត្រដែល​ពាក់ព័ន្ធ​
 • មានប​ទពិសោ​ធន៍ការងា​រលើផ្នែកគ​ណនេយ្យ ​និងហិរញ្ញវ​ត្ថុយ៉ាងតិ​ច ០១ ឆ្នាំ​
 • មានក្រម​សីលធម៌វិ​ជ្ជាជីវៈគ​ណនេយ្យ​
 • អាចចុះ​បេសកកម្ម​ទៅតាម​បណ្តាខេត្ត​
 • ភេទ​ប្រុស

How To Apply

How candidate can apply for your job. You can leave your contact information to receive hard copy application or any detailed guide for application.

[email protected]

015 211 992

Application Information

បេក្ខជន​ដែល​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​សូមផ្ញើប្រ​វត្តិរូប​សង្ខេប ​ការិយាល័យ​កណ្តាល​របស់ ​ក្រុមហ៊ុន​ អេហ្វធី ​ឃែស ​អិច​ប្រេស ​ឯ.ក​ ឬផ្ញើមក​កាន់សារអេឡិច ​ ត្រូណិចដែលបានផ្ដល់ជូ​ននៅក្នុង​ព័ត៌មាន​ទំនាក់​ទំនង។​ បេក្ខ​ជន​ ទាំងអស់​ដែលបាន​ជាប់ក្នុងប​ញ្ជីសម្រាំ​ង នឹងត្រូវ​បានអញ្ជើ​ញចូលរួម​ធ្វើតេ​ស្ត ឬសម្ភាស៍​តាមរយៈ​ទូរស័ព្ទ ។

សំណង​ទូទាត់​ និងអត្ថ​ប្រយោ​ជន៍​៖

 • ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​មាន​លក្ខណៈ​ប្រកួត​ប្រជែង​
 • ប្រាក់ដំ​ណាច់ឆ្នាំ​រហូតដ​ល់ ៣ ​ខែនៃ​ប្រាក់​បៀវ​ត្សរ៍​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភពិធី​បុណ្យចូល​ឆ្នាំប្រពៃ​ណីខ្មែរ​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភពិធី​បុណ្យភ្ជុំ​បិណ្ឌ​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភឯ​កស​ណ្ឋាន​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​តំបន់​
 •  ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​សុខភាព​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភលំ​ហែមា​តុភាព​ សម្រាប់​បុគ្គលិកនារី​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ធានា​រ៉ាប់រង​លើ​គ្រោះថ្នាក់​
 • ឱកាស​ទទួលបាន​ចំណេះដឹ​ង ជំនាញ ​និងបទ​ពិសោធន៍​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​អាជីព​ទៅថ្ងៃ​អនាគត​

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 3 Jobs
 • Category Account/Finance
 • Location Phnom Penh
 • Full Address Building 217-219, Phnom Penh Thmei Sangkat, Sen Sok Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat