ប្រធានគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈ ភេទប្រុស 408 views

Job Requirements

** លក្ខណៈសម្បត្តិ ប្រធានគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈ

 • មានកំរិតវប្បធម៌ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឡើង
 •  ចេះកុំព្យូទ័រអាចប្រើប្រាស់បាន Microsoft Word and Excel ខ្លះៗ
 • ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខាងការងារគ្រប់គ្រង បើធ្លាប់គ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈកាន់តែល្អ
 • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ
 • មានភាពស្មោះត្រង់ អត់ធន់ និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ
 •  អាចធ្វើការនៅតាមខេត្តបាន
 • ប្រាក់បៀវត្ស និងប្រាក់កម្រៃផ្សេងៗត្រូវចរចារស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការងារ និងអាស្រ័យលើ សមត្ថភាពរបស់បេក្ខជន

  Contact Information

  Mr. Vath Nao
  Phone :  076 886 1333 / 016 981 888
  Email : [email protected]
  Address : # 225, St, 68K, Sangkat Kakab, Khan Por SenChey, Phnom Penh.

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat