ផ្នែកកម្មករសំណង់ 530 views

Job Expired

Job Description

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសកម្មករសំណង់ជាច្រើននាក់
ទទួលបានប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ សមរម្យ ចាប់ពី 8 ដុល្លារ រហូតដល់ ១៣ ដុល្លារ

ល័ក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖
មានអត្តសញ្ញាណបណ្ណ
ស្មោះត្រង់ និង អត់ធ្មន់នឹងការងារ
គោរពពេលវេលា
ចង់ចេះជំនាញសំណង់

How To Apply

tel:069585373
081 929 486
[email protected]

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 8 Jobs
  • Category Others
  • Location Phnom Penh
  • Full Address ទីក្រុង អូឡាំព្យា សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ភ្នំពេញ

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat