ផ្នែកមេជាងតបណ្តាញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងអគារ 247 views

Job Expired

Job Description

ក្រុមហ៊ុនស៊ីងបៀលត្រូវការជ្រើសរើសមេជាងតបណ្តាញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងការដ្ឋានដែលមានជំនាញដូចខាងក្រោម៖
១.គ្រប់គ្រងក្រុមជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់
២. មើលប្លង់ និងចាត់ចែងការងារ
៣. ឆែក និងណែនាំបច្ចេកទេសដើម្បីធានាបានថាការតបណ្តាញភ្លើងមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ និងស្របតាមពេលវេលាកំណត់
បទពិសោធន៍៖
១. បទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ៥ ឆ្នាំ
២. បទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងកូនជាងយ៉ាងតិច ២ ឆ្នាំ
៣. មានទំនូលខុសត្រូវការងារខ្ពស់
៤. បើចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានកាន់តែប្រសើរ

How To Apply

មានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបមកកាន់តេឡេក្រាម 069585373
[email protected]

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 8 Jobs
  • Category Others
  • Location Phnom Penh
  • Full Address ទីក្រុង អូឡាំព្យា សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ភ្នំពេញ

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat