ផ្នែកលក់ និងចែកចាយថ្នាំពេទ្យ (ចំនួន០៥នាក់) 409 views

Job Expired

ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំពេទ្យត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកផ្នែកលក់ និងចែកចាយថ្នាំពេទ្យជាបន្ទាន់ (ចំនួន០៥នាក់) សម្រាប់សាខាក្រុងភ្នំពេញ

លក្ខណ្ឌជ្រើសរើស

 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មិនមានបទពិសោធន៍ ក័ទទួលបាន
 • កម្រិតវប្បធម៍ៈ ត្រឹមថ្នាក់ទ១២ ឬនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ
 • ជ្រើសរើសទាំងពីរភេទ
 • ត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ ខិតខំប្រឹងប្រែង និងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលក់
 • ត្រូវទទួល និងអនុវត្តផែនការលក់របស់ប្រធានផ្នែកលក់ ដែលបានដាក់អោយ
 • ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញផ្នែកលក់ ដើម្បីហ្វឹកការលក់របស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែប្រសើ

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ៖

 • ប្រាក់ខែគោលៈ 200$ ក្នុង០១ខែ
 • Commission 100$-200$/ខែ
 • ធ្វើការពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ដល់សៅរ៍ (កន្លះថ្ងៃ)
 • មានប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗទៀតជាច្រើន

មានចំណាប់អារម្មណ៍

សូមទាក់ទងទូរសព្ទលេខៈ 088-999-6983ុ, 087-792-666
#22C, Street.418, Sangkat. Toul Tom Pong2 Khan Chomkamon, Phnom Penh
Email: [email protected]
www.baitongjob.com

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Category Sales
 • Location Phnom Penh
 • Full Address #22C, Street.418, Sangkat. Toul Tom Pong2 Khan Chomkamon, Phnom Penh

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat