ផ្នែកលក់ Sales Consultant 14 views

Job Description

 •  លក់ និងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផ្ទះក្នុងគម្រោងនីមួយៗទៅដល់អតិថិជន
 • សិក្សា និងស្វែងយល់គម្រោងរួមមានទីតាំង សេវាកម្ម តម្លៃ ប្លង់ ការរាចនា ។ល។
 •  ទាក់ទាញអតិថិជនចាស់ និងថ្មីតាមធ្យោបាយផ្សេងៗ ដូចជាការ Live ឬការខលហៅតាមទូរស័ព្ទ
 •  បង្កើត និងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជន
 •  ត្រូវចេះមានពាក្យសំដីល្អ មានសមត្ថភាពទាក់ទងអតិថិជន និងគ្រប់គ្រងភារកិច្ចផ្សេងៗ
 •  ការគិតរហ័សដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយច្នៃប្រឌិតដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ និងកង្វល់របស់អតិថិជន
 •  Participates in sales and provide detailed information about our projects to individual customers
 •  Learn and research about the key points of our projects such as the services, price, designs, etc.
 •  Convince new potential customers through different communication methods such as Facebook
 •  Live or via phone calls
 •  Create and maintain good relationships with customers
 •  Be polite and well-mannered, good social skills, and responsible
 •  The ability to adapt to different problems and coming up with create solutions according to the needs of our valued customers

Job Requirements

 •  បេក្ខជនចាំបាច់ត្រូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងការលក់
 •  ជំនាញទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទខ្លាំង និងពូកែស្តាប់ជាសកម្ម
 •  សមត្ថភាពក្នុងការសម្របខ្លួនតាមកាល:ទេស: ឬឆ្លើយតបទៅតាមអាកប្បកិរិយាផ្សេងៗរបស់ភ្ញៀវ
 •  មានសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់អាទិភាពដល់កិច្ចការចាំបាច់ និងគ្រប់គ្រងពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព

  តម្រូវការ ៖

 •  សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 •  ជំនាញកុំព្យូទ័ររឹងមាំ
 •  កំរិតភាសាអង់គ្លេសមូលដ្ធាន
 •  ប័ណ្ណបើកបររថយន្ត
 •  Participates in sales and provide detailed information about our projects to individual customers
 •  Learn and research about the key points of our projects such as the services, price, designs, etc.
 •  Convince new potential customers through different communication methods such as Facebook
 •  Live or via phone calls
 •  Create and maintain good relationships with customers
 •  Be polite and well-mannered, good social skills, and responsible
 •  The ability to adapt to different problems and coming up with create solutions according to the needs of our valued customers

How To Apply

078273736
[email protected]
Phnom Penh

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code