ផ្នែកអនាម័យ (ចំនួន១០នាក់) 413 views

Job Expired

ក្រុមហ៊ុនត្រូការជ្រើសរើសផ្នែកអនាម័យ (ចំនួន១០នាក់) សម្រាប់បម្រើការតាមក្រុមហ៊ុន Sri Khrisna Life Science Co.,Ltd

លក្ខណ្ឌជ្រើសរើស

 • អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានអត្តចរិកល្អ ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ អត់ធ្មត់នឹងការងារ ចេះធ្វើការងារជាក្រុម រៀនពីចំណេះដឹងថ្មីៗតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលពីក្រុមហ៊ុន
 • អនុវត្តអោយបាននូវស្តង់ដារ រួមទាំងគោលការណ៍ផ្សេងៗ របស់ក្រុមហ៊ុន
 • គោរពពេលវេលាក្នុងពេលបំពេញការងារ និងចេះជួយមិត្តរួមការងារ
 • អនុវត្តនូវការងារផ្សេងៗតាមការចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន
 • មានកំរិតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់ទី9ឡើង
 • មិនមានបទពិសោធន៍ការងារក៏បាន
 • ទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី150$ឡើងទៅ + ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមផ្សេងៗ

បើសិនជាបេក្ខជន/បេក្ខនារី ចាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបការងារ (CV) មកកាន់ក្រុមហ៊ុន យើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយះអ៊ីម៉ែល រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង

#22C, Street.418, Sangkat. Toul Tom Pong2ុំ​Khan Chomkamon, Phnom Penh
Tel: 087-792-666, 087-792-666
Email: [email protected]

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 5 Jobs
 • Category Sales
 • Location Phnom Penh
 • Full Address #22C, Street.418, Sangkat. Toul Tom Pong2 Khan Chomkamon, Phnom Penh

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]baitongjob.com
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat