ភ្នាក់ងារប្រឹក្សាបង់រំលស់ (Leasing Consultant) 10នាក់ ភ្នំពេញ, កៀនស្វាយ, សៀមរាប, អ្នកលឿង130 views

Job Description

 • ធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត (ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុរយះពេលខ្លីនិងវែង)
 • ធ្វើប្រតិបត្តិផ្ទាល់ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយគោរពតាមគោលការណ៏នីតិវិធីបទដ្ឋានដែលបានកំណត់
 • ស្វែងយល់ពីបរិយាកាសគូប្រកួតប្រជែង និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល, សេវាកម្ម
 • គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ (ការផ្តល់ប្រាក់និងការប្រមូលប្រាក់) អោយស្របតាមគោលការណ៏
 • ធ្វើការដោះស្រាយរាល់ប្រាក់កម្ចីមានបញ្ហា និងសម្របសម្រួលរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឬការទាមទារផ្សេងៗរបស់អតិថិជន
 • ធ្វើរបាយការណ៏បូកសរុបការអនុវត្តផែនការនិងលទ្ធផលការងារ
 • ធ្វើការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមិត្តរួមការងារ និងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថាប័ន
 • អនុវត្តការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ

Benefits

 • ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ និង មានលក្ខណៈប្រគួតប្រជែង
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែចន្លោះពី (50$ – 150$)
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃសាំង និង ថែទាំម៉ូតូ (75$-90$) អាស្រ័យ លើតំបន់ប្រតិបត្តការ
 • ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរ និង បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ – ឯកសណ្ឋាន និងសំភារៈធ្វើការងារ
 • ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព និង គ្រោះថ្នាក់ការងារ (បសស)
 • ការបណ្តុះបណ្តាលពាក់ព័ន្ធនិងការងារនិងអាជីពការងារ អនាគត់
 • ផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅ សម្រាប់បុគ្គលិកសាខា

Job Requirements

 • ជានិស្សិតឬទើបបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកធនាគារ/ហិរញ្ញវត្ថុ/គណនេយ្យ
 • មានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មល្អការទំនាក់ទំនងល្អនិងការដោះស្រាយបញ្ហា
 • មានចំណេះដឹងអាចអាននិងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
 • មានចំណេះដឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីMs.Office
 • មានសីលធម៌ល្អ ឥរិយាបទល្អ ភាពស្មោះត្រង់ ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ការគោរពវិន័យ និងមានគំនិតជាសហគ្រិន
 • បើមានបទពិសោធន៏ជាមន្រ្តីឥណទានជាការល្អប្រសើរ
 • បេក្ខជនដាក់ពាក្យត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន។

How To Apply

Tel: 096 5101 777

Email: [email protected]

More Information

Apply for this job
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 7 Jobs
 • Category Human Resource
 • Location Phnom Penh
 • Full Address #759, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boueng Trabek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code