មន្រ្ដីដោះស្រាយបំណុល (សៀមរាប,ភ្នំពេញ) 172 views

Job Expired

Job Description

 • សហការជាមួយមន្រ្តីឥណទាន រហូតដល់ប្រធានសាខាដើម្បី កំណត់និងវិភាគបញ្ហាឥណទានយឺតយ៉ាវ និងកំណត់ អាទិភាព និងយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីដោះស្រាយបំណុលដែលយឺតយ៉ាវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
 • ចុះធ្វើការសម្របសម្រួល និងប្រមូលឥណទានដែលយឺតយ៉ាវជា ប្រចាំតាមគោលការណ៍និតិវិធីរបស់ស្ថាប័ន។
 • ចុះជួបជាមួយ អតិថិជនដែលយឺត ឬអ្នកធានា ដើម្បីចរចារទាម ទារសំណង ឬមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗ ។
 • រៀបចំរបាយការណ៍ពីស្ថានភាពប្រមូលប្រាក់ ប្រចាំថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ពីបម្រែបម្រួលរបស់អតិថិជននីមួយៗ។
 • រៀបចំឯកសារផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីដែលត្រូវប្តឹងទាមទារសំណង។
 • ការងារផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធាន

Benefits

 • ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ និង មានលក្ខណៈប្រគួតប្រជែង
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃសាំង និង ថែទាំម៉ូតូ (90$-100$) អាស្រ័យ លើតំបន់ប្រតិបត្តការ
 • ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរ និង បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ – ឯកសណ្ឋាន និងសំភារៈធ្វើការងារ
 • ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព និង គ្រោះថ្នាក់ការងារ (បសស)
 • ការបណ្តុះបណ្តាលពាក់ព័ន្ធនិងការងារនិងអាជីពការងារ អនាគត់
 • ផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅ សម្រាប់បុគ្គលិកសាខា

Job Requirements

 •  និស្សិតកំពង់សិក្សា បរិញ្ញបត្រពាណិជ្ជកម្មក្នុង ធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថុ គណនេយ្យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម ឬវិស័យផ្សេងៗ
 • ជនជាតិខ្មែរ មានអាយុចាប់ ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានលក្ខណៈសម្បត្តិសមរម្យ មានទំនាក់ទំនងល្អ និង ចេះគោរព គ្នាទៅវិញទៅមក ស្មោះត្រង់ និង ចេះអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ។
 • មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ (Word,Excel)
 • មានឆន្ទៈក្នុងការងារ គោរពវិន័យ និង ពេលវេលា
 • មានយាន្តជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន (ម៉ូតូ) និង ជិះម៉ូតូឆ្ងាយបាន។

How To Apply

Tel: 096 5101 777

Email: [email protected]

More Information

 • This job has expired!
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 7 Jobs
 • Category Human Resource
 • Location Phnom Penh
 • Full Address #759, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boueng Trabek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code