អ្នកគ្រប់គ្រងយានដ្ឋាន (១នាក់)$200-$300 7 views

Job Description

យានដ្ឋានលាងរថយន្ត តា សារ៉ាន់ មានសេវាកម្ម លាង រថយន្ត ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក(អ្នកគ្រប់គ្រងយានដ្ឋាន ១នាក់)

Benefits

 • ផ្តល់អាហារ និងកន្លែស្នាក់នៅឥតគិតថ្លៃ
 • ប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗ

Job Requirements

 1. មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងយ៉ាងហោច១ឆ្នាំ
 2. មានបណ្ណ័បើកបរកាន់តែប្រសើ
 3. កម្រិតវប្បធម៌ថ្នាក់ទី៩ ជាប់ឬធ្លាក់ថ្នាក់ទី១២
 4. ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់
 5. គោរពពេលវេលា និងស្រឡាញ់ការងារ
 6. ត្រូវមានសណ្តានចិត្តល្អ និងចេះការងារគ្នាទៅវិញទៅមក

How To Apply

អស័យដ្ឋានៈ Grand Phnom Penh ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ័លេខៈ 088-999-6983, 077-79-7637, 087-902-666
Email: [email protected]
Website:www.baitongjob.com

More Information

Apply for this job
Share this job

Baitong Job

Good Candidate, Good Employer
(0)
Company Information
 • Total Jobs 21 Jobs
 • Category Audit/Taxation
 • Location Phnom Penh
 • Full Address Exchange Square, 14th Floor Building #19&20, Street 106 Phnom Penh, 12202

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat