អ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញ 153 views1 application

Job Expired

Job Description

** តួនាទីនិងទំនួលខុសត្រួវ៖
– រៀបចំពិនិត្យទំនិញ ជាមួយនឹងវិក័យប័ត្រទំនិញឲបានត្រឹមត្រូវ រូចដឹកជញ្ជូន ទៅដល់អតិថិជន ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
– ឲអតិថិជន ពិនិត្យវិក័យប័ត្រទំនិញ និង លិខិតបញ្ជូនទំនិញ រួចឲអតិថិជន ចុះហត្ថលេខាទទួលទំនិញ
– ការងារផ្សេងៗដែលថ្នាក់លើដាក់ឲធ្វើ

Job Requirements

** លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖
– ប្រាក់ខែចាប់ពី200$
– ចេះបើកត(Tuk Tuk)
– ត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង
– ស្គាល់ផ្លូវនៅទីក្រុងភ្នំពេញច្បាស់លាស់
– មានចរិតសមរម្យនិងសុភាពរាបសារ
– ស្មោះត្រង់ គោរពពេលវេលា និងមានទំនួសខុសត្រង់

How To Apply

If interest candidate please contact the address below:

Phone: 070 / 077 676 675

Email: [email protected]

 

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 8 Jobs
  • Category Account/Finance
  • Location Phnom Penh
  • Full Address Phnom Penh #18, Str. 296, Sangkat Tuol Svay Prey, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code