អ្នកបើកបរ 272 views

Job Expired

Job Requirements

– ប្រាក់ខែអាចចរចារតាមសមត្ថភាព
– ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរនិងមានចំណេះដឹងស្តីអំពីច្បាប់ចរាចរ
– ស្គាល់ច្បាស់ពីភូមិសាស្រ្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្ត
– ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងអាចធ្វើការថែមម៉ោង
– ជាបុគ្គលដែលមានភាពចាស់ទុំទទួលខុសត្រូវអត់ធ្មត់និងគួរអោយទុកចិត្តបាន
– ត្រួតពិនិត្យនិងថែទាំយានយន្តនូវរាល់សំភារៈដែលត្រូវដឹកជញ្ជូននិងថែរក្សាអោយបានល្អផ្តល់ពត៌មានអំពីបញ្ហារបស់រថយន្តមកកាន់ថ្នាក់លើ

Contact Information
HR
Phone : 096 859 0775
Email : [email protected]

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 3 Jobs
  • Category Assistant/Secretary
  • Location Phnom Penh
  • Full Address Building 230, st271, ToulTomPong II, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat