អ្នកបោកអ៊ុត19 views

Job Description

អនុវត្តតាមគោលការណ៍ និង នីតិវិធីសុវត្ថិភាពរបស់ City Lodge ដើម្បីធានាបាននូវ ទីកន្លែងស្អាតនិងសុវត្ថិភាពល្អ

ត្រួតពិនិត្យសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់ក្នុងករណីមានការខូចខាតឬស្នាមប្រឡាក់ហើយចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីកែបញ្ហាទាំងនេះ

បែងចែកកំរាល​ពូក ស្រោមខ្នោយ កន្សែង និងរបស់ដែលប្រលាក់ អោយដាច់ដោយឡែកពីគ្នា​ ហើយយកបោកគក់ដោយបន្ថែមភ្នាក់ងារសំអាតដែលបានបញ្ជាក់

យករបស់ដែលបោកហើយទៅសម្ងួត អ៊ុត និង​បត់​ ដោយប្រើការអនុវត្តតាមស្តង់ដារ

ធានាថារាល់ឧបករណ៍ទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាឱ្យមានរបៀបរៀបរយល្អ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព

រាយការណ៍អំពីបញ្ហាណាមួយដែលកើតមានឡើង

ធ្វើការសំអាតនូវម៉ាស៊ីនបោកគក់ទាំងអស់ជាប្រចាំ

បំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់លើ

How To Apply

សូមផ្ញើ CV តាមអ៊ីមែល [email protected] ឬ តាម Telegram ដែលមានលេខ 017 91 32 32

Apply for this job
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 3 Jobs
  • Category Hotel/Hospitality
  • Location Phnom Penh
  • Full Address 77-79 Khemarak Phoumin Ave (130), 77-79 Khemarak Phoumin Ave (130)
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code