អ្នករត់តុ និង​លើកម្ហូប​ និង​ផ្នែកចុងភៅ​ ​68 views

Job Expired

How To Apply

ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ទំនាក់ទំនង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្នែកធនធានមនុស្សទី​តាំង​នៅ​អគារ​លេខ​59 សង្កាត់​​បឹង​កក់​1​ ខណ្ឌទួលគោក​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ។

Tel : 086 411 581 / 092 273 652

Email : [email protected]

Website : https://www.facebook.com/Theterracetoulkork

Telegram : 086 411 581 / 0 92 273 652

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat

QR Code