Solution Sales Engineer-បុគ្គលិកលក់ 263 views

Job Expired

Job Description

– លក់ផលិតផលនិងសេវាកម្មដោយបង្កើតទំនាក់ទំនង អភិវឌ្ឍ ផ្តល់ដំណោះស្រាយនិងបង្កើតបណ្តាញជាមួយអតិថិជន។ – បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនដោយផ្តល់ពត៌មាន ការណែនាំ ស្រាវជ្រាវ ការផ្តល់មតិកែលំអរចំពោះផលិតផលនិងសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន។ – កំណត់ការកែលម្អផលិតផលឬសេវាកម្មថ្មីដោយធ្វើសកម្មភាពនិងប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារ។ – រៀបចំរបាយការណ៍ដោយប្រមូលនិងការចាប់យកព័ត៌មានពីអតិថិជននិងដៃគូរប្រគួតប្រជែង។ – រក្សាសេវាកម្មនិងផលិតផលប្រកបដោយគុណភាពដោយបង្កើតនិងពង្រឹងជាស្តង់ដាររួម។ – ចេះរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងកាលវិភាគដើម្បីណាត់ជួបជាមួយអតិថិជន។ – ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ លក់ផលិតផល ឬសេវាកម្ម និងធ្វើបទបង្ហាញការលក់ជូនដល់អតិថិជន។ – បង្កើតប្រាក់ចំណូលថ្មីតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីសក្តានុពលនៃការលក់។ – អភិវឌ្ឍ អនុវត្ត រក្សាសកម្មភាពនិងផែនការលក់។ – បង្កើតនិងរក្សាទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងជាមួយអតិថិជនដោយផ្តល់ព័ត៌មាន ណែនាំ គាំទ្រ ការផ្តល់មតិសេវាកម្មនិងនិងផលិតផលដើម្បីប្រាក់ចំណេញនិងការបង្កើតឱកាសថ្មីៗ។ – ដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលការចរចារបិទការលក់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។ – ដោះស្រាយបញ្ហា ការឆ្លើយតប និងបណ្តឹងតវ៉ារបស់អតិថិជន។ – ទំនាក់ទំនងអតិថិជនសក្តានុពលនិងអតិថិជនដែលមានស្រាប់តាមទូរស័ព្ទតាមរយៈអ៊ីមែលនិងដោយផ្ទាល់។ – រៀបចំផែនការសកម្មភាព ដើម្បីធ្វើឱ្យការលក់មានមានប្រសិទ្ធិភាព និងធ្វើរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍។ – ភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗទៀតចាត់ចែងដោយប្រធានផ្ទាល់។

Benefits

 • ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ
 • ថ្ងៃធ្វើការចំនួន ៥.៥ថ្ងៃកន្លះ
 • ច្បាប់ប្រចាំឆ្នាំចំនួន ១៨ថ្ងៃ ច្បាប់សម្រាកបុណ្យជាតិ និងច្បាប់ផ្សេងៗ
 • ទទួលបានប្រាក់កម្រៃជើងសារ កាតទូរសព្ទ ថ្លៃសាំង
 • ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំ រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ
 • ការវាយតម្លៃតំឡើងប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ

Job Requirements

-ត្រូវមានកម្រិតវប្បធម៌បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង ទីផ្សារនិងលក់ ឬសញ្ញាបត្រដែលប្រហាក់ប្រហែល។ -ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច០២ឆ្នាំឡើងផ្នែកលក់ក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកទេស ផលិតផល និងសេវាកម្ម។ -ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេស និងភាសាផ្សេងៗទៀតកាន់តែប្រសើរ។ -អាចធ្វើការជាក្រុមនិងឯករាជ្យបាន។ -មានបុគ្គលិកលក្ខណៈ អាកប្បកិរិយាល្អ ការគោរពគ្នា សហការ និងការងារជាក្រុម។ -ជំនាញទំនាក់ទំនង ធ្វើបទបង្ហាញ បត់បែន និងពេញចិត្តធ្វើការជាមួយមនុស្សខាងក្រៅ។ -សមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយនិងទាន់ពេលកំណត់។ -មានភាពស្មោះត្រង់ បត់បែន ចូលចិត្តរៀនសូត្របន្ថែម តស៊ូនឹងការងារ។ -មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ជឿជាក់និងមានការប្រកួតប្រជែង។ -អាចប្រើប្រាស់ជំនាញកុំព្យូទ័រ ការិយាល័យ អ៊ីនធើណេត និងអ៊ីម៉ែល។

How To Apply

Interested candidates are invited to send their application to the below contact:

 • Name : HR Recruitment
 • Phone : 089 530 330/070 530 430
 • Website : https://www.powercom-group.com
 • Address : #10, St 420, Boeung Trabek, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia

More Information

 • This job has expired!
Share this job

Powercom Group

Phnom Penh
(0)
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Category Architect/Engineering
 • Location Phnom Penh
 • Full Address #10, Street 420, Sangkat Boeung Trabek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Contact Us

Contact Us

Baitong Job, is the best website, designed for job recruitment, job dashboard, job opportunities, job seekers, employers post free jobs, candidates create and post CV online for jobs in Cambodia.

CONTACT US

BAITONG JOB
Addres: No.76, Street 299, Sangkat Boeng Kak2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Phone: (+855)88-999-6983
Mobile: (+855)87-792-666
Email: [email protected]
Website: https://www.baitongjob.com

Telegram Chat